บริษัท โอ แอนด์ บี ออดิโอ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท โอ แอนด์ บี ออดิโอ จำกัด"

บริษัท โอ แอนด์ บี ออดิโอ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 19/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท โอ แอนด์ บี ออดิโอ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 19/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท โอ แอนด์ บี ออดิโอ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการรับก่อสร้าง ตกแต่งภายใน

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท โอ แอนด์ บี ออดิโอ จำกัด


2/367 หมู่ที่ 6 หมู่บ้านจิตต์กาญจน์ ต.เสาธงหิน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท โอ แอนด์ บี ออดิโอ จำกัด ตั้งอยู่ที่

2/367 หมู่ที่ 6 หมู่บ้านจิตต์กาญจน์ ต.เสาธงหิน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140

แผนที่บริษัท บริษัท โอ แอนด์ บี ออดิโอ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท โอ แอนด์ บี ออดิโอ จำกัด

ได้แก่ 0125558004745
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท โอ แอนด์ บี ออดิโอ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท โอ แอนด์ บี ออดิโอ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*