บริษัท อีแอลอี พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท อีแอลอี พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด"

บริษัท อีแอลอี พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 20/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท อีแอลอี พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 50,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 20/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท อีแอลอี พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ให้เช่า อสังหาริมทรัพย์ ให้บริการ อสังหาริมทรัพย์ ทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท อีแอลอี พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด


9/1 หมู่ที่ 4 ต.อ้อมเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท อีแอลอี พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ตั้งอยู่ที่

9/1 หมู่ที่ 4 ต.อ้อมเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

แผนที่บริษัท บริษัท อีแอลอี พร็อพเพอร์ตี้ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท อีแอลอี พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ได้แก่ 0125558004842
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท อีแอลอี พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท อีแอลอี พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*