บริษัท ทีพีเอ็ม เทรดดิ้ง จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ทีพีเอ็ม เทรดดิ้ง จำกัด"

บริษัท ทีพีเอ็ม เทรดดิ้ง จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 25/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ทีพีเอ็ม เทรดดิ้ง จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 5,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 25/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ทีพีเอ็ม เทรดดิ้ง จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
การขายส่งข้าวและผลิตที่ได้จากการโรงสีข้าว

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ทีพีเอ็ม เทรดดิ้ง จำกัด


491 ถนนนนทบุรี ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ทีพีเอ็ม เทรดดิ้ง จำกัด ตั้งอยู่ที่

491 ถนนนนทบุรี ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

แผนที่บริษัท บริษัท ทีพีเอ็ม เทรดดิ้ง จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ทีพีเอ็ม เทรดดิ้ง จำกัด

ได้แก่ 0125558005237
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ทีพีเอ็ม เทรดดิ้ง จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ทีพีเอ็ม เทรดดิ้ง จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*