บริษัท บีเมท เอนเตอร์ไพร์ซ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท บีเมท เอนเตอร์ไพร์ซ จำกัด"

บริษัท บีเมท เอนเตอร์ไพร์ซ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 26/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท บีเมท เอนเตอร์ไพร์ซ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 26/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท บีเมท เอนเตอร์ไพร์ซ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการค้าอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท บีเมท เอนเตอร์ไพร์ซ จำกัด


99/312 หมู่ที่ 6 ต.บางม่วง อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท บีเมท เอนเตอร์ไพร์ซ จำกัด ตั้งอยู่ที่

99/312 หมู่ที่ 6 ต.บางม่วง อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140

แผนที่บริษัท บริษัท บีเมท เอนเตอร์ไพร์ซ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท บีเมท เอนเตอร์ไพร์ซ จำกัด

ได้แก่ 0125558005326
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท บีเมท เอนเตอร์ไพร์ซ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท บีเมท เอนเตอร์ไพร์ซ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*