บริษัท ญาณิศา เซอร์วิส จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ญาณิศา เซอร์วิส จำกัด"

บริษัท ญาณิศา เซอร์วิส จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 27/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ญาณิศา เซอร์วิส จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 27/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ญาณิศา เซอร์วิส จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการแปรรูปงานอะคริลิคทุกชนิด รับทำงานป้ายโฆษณา ตู้ไฟ ทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ญาณิศา เซอร์วิส จำกัด


79/440 หมู่บ้านศุภาลัย วงแหวน-รัตนาธิเบศร์ หมู่ที่ 10 ซอยจามจุรี 8 ถนนบางใหญ่-บ้านใหม่ ต.บางแม่นาง อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ญาณิศา เซอร์วิส จำกัด ตั้งอยู่ที่

79/440 หมู่บ้านศุภาลัย วงแหวน-รัตนาธิเบศร์ หมู่ที่ 10 ซอยจามจุรี 8 ถนนบางใหญ่-บ้านใหม่ ต.บางแม่นาง อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140

แผนที่บริษัท บริษัท ญาณิศา เซอร์วิส จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ญาณิศา เซอร์วิส จำกัด

ได้แก่ 0125558005423
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ญาณิศา เซอร์วิส จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ญาณิศา เซอร์วิส จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*