บริษัท ณดล ยูไนต์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ณดล ยูไนต์ จำกัด"

บริษัท ณดล ยูไนต์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 4/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ณดล ยูไนต์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 4/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ณดล ยูไนต์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการค้า นำเข้า ส่งออก สินค้าเกี่ยวกับบ้านและสิ่งปลูกสร้างอื่นๆ อาทิ วัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ณดล ยูไนต์ จำกัด


6 ซอยนนทบุรี 40 ถนนสนามบินน้ำ ต.ท่าทราย อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ณดล ยูไนต์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

6 ซอยนนทบุรี 40 ถนนสนามบินน้ำ ต.ท่าทราย อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

แผนที่บริษัท บริษัท ณดล ยูไนต์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ณดล ยูไนต์ จำกัด

ได้แก่ 0125559000107
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ณดล ยูไนต์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ณดล ยูไนต์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*