บริษัท อิศรา ๙๙ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท อิศรา ๙๙ จำกัด"

บริษัท อิศรา ๙๙ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 4/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท อิศรา ๙๙ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 4/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท อิศรา ๙๙ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
รับจัดทำบบัญชี บริษัทจำกัด ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุคคลธรรมดา รวมถึงจดทะเบียน เปลี่ยนแปลง วางระบบบัญชี ตจ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท อิศรา ๙๙ จำกัด


12 ซอยนนทบุรี 21 แยก 1 ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท อิศรา ๙๙ จำกัด ตั้งอยู่ที่

12 ซอยนนทบุรี 21 แยก 1 ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

แผนที่บริษัท บริษัท อิศรา ๙๙ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท อิศรา ๙๙ จำกัด

ได้แก่ 0125559000115
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท อิศรา ๙๙ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท อิศรา ๙๙ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*