บริษัท พาวเวอร์โฟล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท พาวเวอร์โฟล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด"

บริษัท พาวเวอร์โฟล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 4/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท พาวเวอร์โฟล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 4/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท พาวเวอร์โฟล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
รับเหมาก่อสร้าง

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท พาวเวอร์โฟล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด


18 ซอยนนทบุรี 8 แยก 17 ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท พาวเวอร์โฟล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ตั้งอยู่ที่

18 ซอยนนทบุรี 8 แยก 17 ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

แผนที่บริษัท บริษัท พาวเวอร์โฟล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท พาวเวอร์โฟล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ได้แก่ 0125559000140
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท พาวเวอร์โฟล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท พาวเวอร์โฟล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*