บริษัท กรีน อินเตอร์ ไทม์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท กรีน อินเตอร์ ไทม์ จำกัด"

บริษัท กรีน อินเตอร์ ไทม์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 4/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท กรีน อินเตอร์ ไทม์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 4/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท กรีน อินเตอร์ ไทม์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการค้า อาหารเสริมเพื่อสุขภาพทุกประเภท เครื่องสำอาง สินค้าอุปโภค บริโภค นำเข้า และส่งออก

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท กรีน อินเตอร์ ไทม์ จำกัด


1/809 หมู่ที่ 12 ถนนรัตนาธิเบศร์ ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท กรีน อินเตอร์ ไทม์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

1/809 หมู่ที่ 12 ถนนรัตนาธิเบศร์ ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

แผนที่บริษัท บริษัท กรีน อินเตอร์ ไทม์ จำกัด



เลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท กรีน อินเตอร์ ไทม์ จำกัด

ได้แก่ 0125559000166
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท กรีน อินเตอร์ ไทม์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท กรีน อินเตอร์ ไทม์ จำกัด:



ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*