บริษัท ฟิวเจอร์ แมท (ประเทศไทย) จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ฟิวเจอร์ แมท (ประเทศไทย) จำกัด"

บริษัท ฟิวเจอร์ แมท  (ประเทศไทย) จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 4/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ฟิวเจอร์ แมท (ประเทศไทย) จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 4/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ฟิวเจอร์ แมท (ประเทศไทย) จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการ นำเข้าและส่งออก แร่ แร่ธาตุและสินแร่ทุกชนิด และสิ่งอื่นที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ฟิวเจอร์ แมท (ประเทศไทย) จำกัด


87/198 หมู่ที่ 6 ต.บางรักใหญ่ อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ฟิวเจอร์ แมท (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ที่

87/198 หมู่ที่ 6 ต.บางรักใหญ่ อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

แผนที่บริษัท บริษัท ฟิวเจอร์ แมท (ประเทศไทย) จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ฟิวเจอร์ แมท (ประเทศไทย) จำกัด

ได้แก่ 0125559000182
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ฟิวเจอร์ แมท (ประเทศไทย) จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ฟิวเจอร์ แมท (ประเทศไทย) จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*