บริษัท ซีเอ็มเอ็น พาวเวอร์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ซีเอ็มเอ็น พาวเวอร์ จำกัด"

บริษัท ซีเอ็มเอ็น พาวเวอร์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 4/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ซีเอ็มเอ็น พาวเวอร์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 4/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ซีเอ็มเอ็น พาวเวอร์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบธุรกิจบริการรับประกอบ ติดตั้ง ซ่อมแซม บำรุงรักษาตรวจสอบ แก้ไขสินค้า ทำการค้า ซื้อ ขาย ผลิต

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ซีเอ็มเอ็น พาวเวอร์ จำกัด


111/70 หมู่ที่ 9 ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ซีเอ็มเอ็น พาวเวอร์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

111/70 หมู่ที่ 9 ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

แผนที่บริษัท บริษัท ซีเอ็มเอ็น พาวเวอร์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ซีเอ็มเอ็น พาวเวอร์ จำกัด

ได้แก่ 0125559000204
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ซีเอ็มเอ็น พาวเวอร์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ซีเอ็มเอ็น พาวเวอร์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*