บริษัท อินฟินิท วู๊ด เดคคอร์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท อินฟินิท วู๊ด เดคคอร์ จำกัด"

บริษัท อินฟินิท วู๊ด เดคคอร์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 4/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท อินฟินิท วู๊ด เดคคอร์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 4/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท อินฟินิท วู๊ด เดคคอร์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการ ตัวแทนจำหน่ายไม้พื้นทุกชนิด ไม้เอ็นจิเนียร ไม้ลามิเนต ไม้บันได ราวบันได พรมพื้น

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท อินฟินิท วู๊ด เดคคอร์ จำกัด


77/229 หมู่ที่ 4 ต.บางคูรัด อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท อินฟินิท วู๊ด เดคคอร์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

77/229 หมู่ที่ 4 ต.บางคูรัด อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

แผนที่บริษัท บริษัท อินฟินิท วู๊ด เดคคอร์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท อินฟินิท วู๊ด เดคคอร์ จำกัด

ได้แก่ 0125559000247
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท อินฟินิท วู๊ด เดคคอร์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท อินฟินิท วู๊ด เดคคอร์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*