บริษัท เอ็นเอ็ม ซัพพลาย โพลิเมอร์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เอ็นเอ็ม ซัพพลาย โพลิเมอร์ จำกัด"

บริษัท เอ็นเอ็ม ซัพพลาย โพลิเมอร์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 5/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เอ็นเอ็ม ซัพพลาย โพลิเมอร์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 100,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 5/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เอ็นเอ็ม ซัพพลาย โพลิเมอร์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการค้า เม็ดพลาสติก พลาสติก

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เอ็นเอ็ม ซัพพลาย โพลิเมอร์ จำกัด


93/311 หมู่ที่ 1 ถนนศรีสมาน ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เอ็นเอ็ม ซัพพลาย โพลิเมอร์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

93/311 หมู่ที่ 1 ถนนศรีสมาน ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

แผนที่บริษัท บริษัท เอ็นเอ็ม ซัพพลาย โพลิเมอร์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เอ็นเอ็ม ซัพพลาย โพลิเมอร์ จำกัด

ได้แก่ 0125559000263
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เอ็นเอ็ม ซัพพลาย โพลิเมอร์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เอ็นเอ็ม ซัพพลาย โพลิเมอร์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*