บริษัท อัพเปอร์โมสต์ อิมเมจิ้น ดีไซน์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท อัพเปอร์โมสต์ อิมเมจิ้น ดีไซน์ จำกัด"

บริษัท อัพเปอร์โมสต์ อิมเมจิ้น ดีไซน์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 5/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท อัพเปอร์โมสต์ อิมเมจิ้น ดีไซน์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 5/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท อัพเปอร์โมสต์ อิมเมจิ้น ดีไซน์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อโฆษณา

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท อัพเปอร์โมสต์ อิมเมจิ้น ดีไซน์ จำกัด


120/1080 อาคารเอ็มโซไซตี้คอนโดมิเนียม หมู่ที่ 9 ถนนบอนด์สตรีท ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท อัพเปอร์โมสต์ อิมเมจิ้น ดีไซน์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

120/1080 อาคารเอ็มโซไซตี้คอนโดมิเนียม หมู่ที่ 9 ถนนบอนด์สตรีท ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

แผนที่บริษัท บริษัท อัพเปอร์โมสต์ อิมเมจิ้น ดีไซน์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท อัพเปอร์โมสต์ อิมเมจิ้น ดีไซน์ จำกัด

ได้แก่ 0125559000298
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท อัพเปอร์โมสต์ อิมเมจิ้น ดีไซน์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท อัพเปอร์โมสต์ อิมเมจิ้น ดีไซน์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*