บริษัท ออล เวิร์ค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ออล เวิร์ค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด"

บริษัท ออล เวิร์ค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 6/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ออล เวิร์ค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 6/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ออล เวิร์ค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการให้คำปรึกษาปัญหา ให้บริการ รับเหมาก่อสร้างอาคาร งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ออล เวิร์ค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด


133/380 หมู่บ้านพฤกษาวิลล์ 33 หมู่ที่ 3 ต.ปลายบาง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ออล เวิร์ค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ตั้งอยู่ที่

133/380 หมู่บ้านพฤกษาวิลล์ 33 หมู่ที่ 3 ต.ปลายบาง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

แผนที่บริษัท บริษัท ออล เวิร์ค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ออล เวิร์ค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ได้แก่ 0125559000336
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ออล เวิร์ค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ออล เวิร์ค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

One thought on “บริษัท ออล เวิร์ค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

Leave a Comment


*