บริษัท พรศิริ 99 ก่อสร้าง จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท พรศิริ 99 ก่อสร้าง จำกัด"

บริษัท พรศิริ 99 ก่อสร้าง จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 6/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท พรศิริ 99 ก่อสร้าง จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 6/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท พรศิริ 99 ก่อสร้าง จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท พรศิริ 99 ก่อสร้าง จำกัด


24/2 หมู่ที่ 7 ต.บางแม่นาง อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท พรศิริ 99 ก่อสร้าง จำกัด ตั้งอยู่ที่

24/2 หมู่ที่ 7 ต.บางแม่นาง อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140

แผนที่บริษัท บริษัท พรศิริ 99 ก่อสร้าง จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท พรศิริ 99 ก่อสร้าง จำกัด

ได้แก่ 0125559000361
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท พรศิริ 99 ก่อสร้าง จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท พรศิริ 99 ก่อสร้าง จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*