บริษัท เดอะ เนเชอรัล สลิม (เอ็นเอส) จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เดอะ เนเชอรัล สลิม (เอ็นเอส) จำกัด"

บริษัท เดอะ เนเชอรัล สลิม (เอ็นเอส) จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 6/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เดอะ เนเชอรัล สลิม (เอ็นเอส) จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 6/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เดอะ เนเชอรัล สลิม (เอ็นเอส) จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
จำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารเสริม ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงาม

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เดอะ เนเชอรัล สลิม (เอ็นเอส) จำกัด


218/167 ถนนบอนด์สตรีท ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เดอะ เนเชอรัล สลิม (เอ็นเอส) จำกัด ตั้งอยู่ที่

218/167 ถนนบอนด์สตรีท ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

แผนที่บริษัท บริษัท เดอะ เนเชอรัล สลิม (เอ็นเอส) จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เดอะ เนเชอรัล สลิม (เอ็นเอส) จำกัด

ได้แก่ 0125559000395
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เดอะ เนเชอรัล สลิม (เอ็นเอส) จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เดอะ เนเชอรัล สลิม (เอ็นเอส) จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*