บริษัท โกลบัล คอนซัลแทนท์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท โกลบัล คอนซัลแทนท์ จำกัด"

บริษัท โกลบัล คอนซัลแทนท์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 6/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท โกลบัล คอนซัลแทนท์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 100,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 6/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท โกลบัล คอนซัลแทนท์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการบริการด้านกฎหมาย

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท โกลบัล คอนซัลแทนท์ จำกัด


25/271 หมู่ที่ 8 ต.บางเขน อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท โกลบัล คอนซัลแทนท์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

25/271 หมู่ที่ 8 ต.บางเขน อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

แผนที่บริษัท บริษัท โกลบัล คอนซัลแทนท์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท โกลบัล คอนซัลแทนท์ จำกัด

ได้แก่ 0125559000409
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท โกลบัล คอนซัลแทนท์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท โกลบัล คอนซัลแทนท์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*