บริษัท เพ็ญศิริ168 ซัพพลาย จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เพ็ญศิริ168 ซัพพลาย จำกัด"

บริษัท เพ็ญศิริ168 ซัพพลาย จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 6/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เพ็ญศิริ168 ซัพพลาย จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 6/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เพ็ญศิริ168 ซัพพลาย จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการจำหน่ายและส่งออก อุปกรณ์ไฟฟ้า เครื่องใช้ไฟฟ้า เทปกาว

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เพ็ญศิริ168 ซัพพลาย จำกัด


28/6-7 หมู่ที่ 4 ถนนราชพฤกษ์ ต.บางกร่าง อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เพ็ญศิริ168 ซัพพลาย จำกัด ตั้งอยู่ที่

28/6-7 หมู่ที่ 4 ถนนราชพฤกษ์ ต.บางกร่าง อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

แผนที่บริษัท บริษัท เพ็ญศิริ168 ซัพพลาย จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เพ็ญศิริ168 ซัพพลาย จำกัด

ได้แก่ 0125559000417
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เพ็ญศิริ168 ซัพพลาย จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เพ็ญศิริ168 ซัพพลาย จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*