บริษัท แม่น้ำ เวิลด์ไวด์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท แม่น้ำ เวิลด์ไวด์ จำกัด"

บริษัท แม่น้ำ เวิลด์ไวด์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 6/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท แม่น้ำ เวิลด์ไวด์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 5,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 6/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท แม่น้ำ เวิลด์ไวด์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
นำเข้า และส่งออก ข้าวสาร ข้าวเปลือก

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท แม่น้ำ เวิลด์ไวด์ จำกัด


103/52 หมู่ที่ 4 ต.บางกร่าง อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท แม่น้ำ เวิลด์ไวด์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

103/52 หมู่ที่ 4 ต.บางกร่าง อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

แผนที่บริษัท บริษัท แม่น้ำ เวิลด์ไวด์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท แม่น้ำ เวิลด์ไวด์ จำกัด

ได้แก่ 0125559000433
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท แม่น้ำ เวิลด์ไวด์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท แม่น้ำ เวิลด์ไวด์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*