บริษัท แอดวานซ์ อินโนเวชั่น เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท แอดวานซ์ อินโนเวชั่น เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด"

บริษัท แอดวานซ์ อินโนเวชั่น เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 6/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท แอดวานซ์ อินโนเวชั่น เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 6/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท แอดวานซ์ อินโนเวชั่น เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้า ระบบควบคุมอัตโนมัติ ระบบเครือข่าย โทรคมนาคม ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท แอดวานซ์ อินโนเวชั่น เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด


97/32 หมู่ที่ 8 ถนนกรุงเทพนนท์ ต.บางเขน อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท แอดวานซ์ อินโนเวชั่น เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ตั้งอยู่ที่

97/32 หมู่ที่ 8 ถนนกรุงเทพนนท์ ต.บางเขน อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

แผนที่บริษัท บริษัท แอดวานซ์ อินโนเวชั่น เอ็นจิเนียริ่ง จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท แอดวานซ์ อินโนเวชั่น เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ได้แก่ 0125559000441
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท แอดวานซ์ อินโนเวชั่น เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท แอดวานซ์ อินโนเวชั่น เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*