บริษัท วรพนธ์ เฟอร์นิเจอร์ ดีไซน์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท วรพนธ์ เฟอร์นิเจอร์ ดีไซน์ จำกัด"

บริษัท วรพนธ์ เฟอร์นิเจอร์ ดีไซน์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 6/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท วรพนธ์ เฟอร์นิเจอร์ ดีไซน์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 6/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท วรพนธ์ เฟอร์นิเจอร์ ดีไซน์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
รับเหมาตกแต่งภายใน ออกแบบเฟอร์นิเจอร์ งานสีอาคาร

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท วรพนธ์ เฟอร์นิเจอร์ ดีไซน์ จำกัด


106/1 หมู่ที่ 6 ต.บางกรวย อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท วรพนธ์ เฟอร์นิเจอร์ ดีไซน์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

106/1 หมู่ที่ 6 ต.บางกรวย อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

แผนที่บริษัท บริษัท วรพนธ์ เฟอร์นิเจอร์ ดีไซน์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท วรพนธ์ เฟอร์นิเจอร์ ดีไซน์ จำกัด

ได้แก่ 0125559000476
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท วรพนธ์ เฟอร์นิเจอร์ ดีไซน์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท วรพนธ์ เฟอร์นิเจอร์ ดีไซน์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*