บริษัท จับกัง โซลูชั่น จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท จับกัง โซลูชั่น จำกัด"

บริษัท จับกัง โซลูชั่น จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 8/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท จับกัง โซลูชั่น จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 8/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท จับกัง โซลูชั่น จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
รับออกแบบและติดตั้งระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท จับกัง โซลูชั่น จำกัด


99/197 หมู่บ้านชัยพฤกษ์ รัตนาธิเบศร์-วงแหวน หมู่ที่ 3 ต.เสาธงหิน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท จับกัง โซลูชั่น จำกัด ตั้งอยู่ที่

99/197 หมู่บ้านชัยพฤกษ์ รัตนาธิเบศร์-วงแหวน หมู่ที่ 3 ต.เสาธงหิน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140

แผนที่บริษัท บริษัท จับกัง โซลูชั่น จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท จับกัง โซลูชั่น จำกัด

ได้แก่ 0125559000573
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท จับกัง โซลูชั่น จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท จับกัง โซลูชั่น จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*