บริษัท โมเดลล์ ไวลด์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท โมเดลล์ ไวลด์ จำกัด"

บริษัท โมเดลล์ ไวลด์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 8/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท โมเดลล์ ไวลด์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 8/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท โมเดลล์ ไวลด์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการ นำเข้า ส่งออก จัดจำหน่ายทั้งปลีกและส่ง ไม้เทียม พื้นไม้สำเร็จรูป

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท โมเดลล์ ไวลด์ จำกัด


79/107 หมู่ที่ 6 ต.ตลาดขวัญ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท โมเดลล์ ไวลด์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

79/107 หมู่ที่ 6 ต.ตลาดขวัญ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

แผนที่บริษัท บริษัท โมเดลล์ ไวลด์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท โมเดลล์ ไวลด์ จำกัด

ได้แก่ 0125559000581
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท โมเดลล์ ไวลด์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท โมเดลล์ ไวลด์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*