บริษัท เอกเลิศวัฒ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เอกเลิศวัฒ จำกัด"

บริษัท เอกเลิศวัฒ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 8/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เอกเลิศวัฒ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 8/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เอกเลิศวัฒ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ให้บริการด้านระบบพลังงานหลัก พลังงานทดแทน รวมถึงติดตั้งระบบการส่งกระแสไฟฟ้า

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เอกเลิศวัฒ จำกัด


24/3 หมู่ที่ 11 ต.บางแม่นาง อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เอกเลิศวัฒ จำกัด ตั้งอยู่ที่

24/3 หมู่ที่ 11 ต.บางแม่นาง อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140

แผนที่บริษัท บริษัท เอกเลิศวัฒ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เอกเลิศวัฒ จำกัด

ได้แก่ 0125559000611
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เอกเลิศวัฒ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เอกเลิศวัฒ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*