บริษัท ฐานร่ำรวย จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ฐานร่ำรวย จำกัด"

บริษัท ฐานร่ำรวย จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 8/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ฐานร่ำรวย จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 8/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ฐานร่ำรวย จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ฐานร่ำรวย จำกัด


14/3611 หมู่ที่ 14 ต.บางบัวทอง อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ฐานร่ำรวย จำกัด ตั้งอยู่ที่

14/3611 หมู่ที่ 14 ต.บางบัวทอง อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

แผนที่บริษัท บริษัท ฐานร่ำรวย จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ฐานร่ำรวย จำกัด

ได้แก่ 0125559000671
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ฐานร่ำรวย จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ฐานร่ำรวย จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*