บริษัท ทรีไอ อินคอร์เปอร์เรชั่น จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ทรีไอ อินคอร์เปอร์เรชั่น จำกัด"

บริษัท ทรีไอ อินคอร์เปอร์เรชั่น จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 8/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ทรีไอ อินคอร์เปอร์เรชั่น จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 8/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ทรีไอ อินคอร์เปอร์เรชั่น จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ขายเคมีภัณฑ์เป็นองค์ประกอบในการผลิต เครื่องสำอาง อาหาร ยา

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ทรีไอ อินคอร์เปอร์เรชั่น จำกัด


89/72 หมู่ที่ 10 ต.บางรักใหญ่ อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ทรีไอ อินคอร์เปอร์เรชั่น จำกัด ตั้งอยู่ที่

89/72 หมู่ที่ 10 ต.บางรักใหญ่ อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

แผนที่บริษัท บริษัท ทรีไอ อินคอร์เปอร์เรชั่น จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ทรีไอ อินคอร์เปอร์เรชั่น จำกัด

ได้แก่ 0125559000689
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ทรีไอ อินคอร์เปอร์เรชั่น จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ทรีไอ อินคอร์เปอร์เรชั่น จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*