บริษัท ซิโนไทย คอมมิวนิเคชั่นส์ คอนสตรัคชั่น จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ซิโนไทย คอมมิวนิเคชั่นส์ คอนสตรัคชั่น จำกัด"

บริษัท ซิโนไทย คอมมิวนิเคชั่นส์ คอนสตรัคชั่น จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 8/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ซิโนไทย คอมมิวนิเคชั่นส์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 5,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 8/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ซิโนไทย คอมมิวนิเคชั่นส์ คอนสตรัคชั่น จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
นำเข้า ส่งออก และจัดจำหน่าย วัสดุก่อสร้าง

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ซิโนไทย คอมมิวนิเคชั่นส์ คอนสตรัคชั่น จำกัด


40/20 หมู่ที่ 2 ต.บางเขน อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ซิโนไทย คอมมิวนิเคชั่นส์ คอนสตรัคชั่น จำกัด ตั้งอยู่ที่

40/20 หมู่ที่ 2 ต.บางเขน อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

แผนที่บริษัท บริษัท ซิโนไทย คอมมิวนิเคชั่นส์ คอนสตรัคชั่น จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ซิโนไทย คอมมิวนิเคชั่นส์ คอนสตรัคชั่น จำกัด

ได้แก่ 0125559000701
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ซิโนไทย คอมมิวนิเคชั่นส์ คอนสตรัคชั่น จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ซิโนไทย คอมมิวนิเคชั่นส์ คอนสตรัคชั่น จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*