บริษัท พีสามเอส สมปอง สไลด์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท พีสามเอส สมปอง สไลด์ จำกัด"

บริษัท พีสามเอส สมปอง สไลด์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 11/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท พีสามเอส สมปอง สไลด์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 11/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท พีสามเอส สมปอง สไลด์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการบริการรับจ้างรถบรรทุกลากจูงยกรถสไลด์

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท พีสามเอส สมปอง สไลด์ จำกัด


24/64 หมู่ที่ 2 ต.ไทรน้อย อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี 11150

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท พีสามเอส สมปอง สไลด์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

24/64 หมู่ที่ 2 ต.ไทรน้อย อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี 11150

แผนที่บริษัท บริษัท พีสามเอส สมปอง สไลด์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท พีสามเอส สมปอง สไลด์ จำกัด

ได้แก่ 0125559000735
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท พีสามเอส สมปอง สไลด์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท พีสามเอส สมปอง สไลด์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*