บริษัท มาเธอร์เนเจอร์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท มาเธอร์เนเจอร์ จำกัด"

บริษัท มาเธอร์เนเจอร์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 11/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท มาเธอร์เนเจอร์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 11/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท มาเธอร์เนเจอร์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการ นำเข้า ส่งออก จำหน่าย เครื่องสำอาง

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท มาเธอร์เนเจอร์ จำกัด


43/110 หมู่ที่ 8 ต.บางเขน อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท มาเธอร์เนเจอร์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

43/110 หมู่ที่ 8 ต.บางเขน อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

แผนที่บริษัท บริษัท มาเธอร์เนเจอร์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท มาเธอร์เนเจอร์ จำกัด

ได้แก่ 0125559000743
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท มาเธอร์เนเจอร์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท มาเธอร์เนเจอร์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*