บริษัท บีพี. เคเอ็มเอช. เมคเคอร์ เฮาส์เวิร์ค จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท บีพี. เคเอ็มเอช. เมคเคอร์ เฮาส์เวิร์ค จำกัด"

บริษัท บีพี. เคเอ็มเอช. เมคเคอร์ เฮาส์เวิร์ค จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 11/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท บีพี. เคเอ็มเอช. เมคเคอร์ เฮาส์เวิร์ค จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 11/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท บีพี. เคเอ็มเอช. เมคเคอร์ เฮาส์เวิร์ค จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ให้บริการรับออกแบบตแต่งภายใน ตามอาคาร บ้านเรือน สถานที่ต่างๆ จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท บีพี. เคเอ็มเอช. เมคเคอร์ เฮาส์เวิร์ค จำกัด


162/88 หมู่ที่ 3 ต.พิมลราช อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท บีพี. เคเอ็มเอช. เมคเคอร์ เฮาส์เวิร์ค จำกัด ตั้งอยู่ที่

162/88 หมู่ที่ 3 ต.พิมลราช อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

แผนที่บริษัท บริษัท บีพี. เคเอ็มเอช. เมคเคอร์ เฮาส์เวิร์ค จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท บีพี. เคเอ็มเอช. เมคเคอร์ เฮาส์เวิร์ค จำกัด

ได้แก่ 0125559000751
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท บีพี. เคเอ็มเอช. เมคเคอร์ เฮาส์เวิร์ค จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท บีพี. เคเอ็มเอช. เมคเคอร์ เฮาส์เวิร์ค จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*