บริษัท เพลินเพลิน พรีเมี่ยม จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เพลินเพลิน พรีเมี่ยม จำกัด"

บริษัท เพลินเพลิน พรีเมี่ยม จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 11/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เพลินเพลิน พรีเมี่ยม จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 11/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เพลินเพลิน พรีเมี่ยม จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
การขายส่งสินค้าวัฒนธรรม นันทนาการอื่นๆ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เพลินเพลิน พรีเมี่ยม จำกัด


9 ซอยรัตนาธิเบศร์ 22 แยก 22/1 ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เพลินเพลิน พรีเมี่ยม จำกัด ตั้งอยู่ที่

9 ซอยรัตนาธิเบศร์ 22 แยก 22/1 ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

แผนที่บริษัท บริษัท เพลินเพลิน พรีเมี่ยม จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เพลินเพลิน พรีเมี่ยม จำกัด

ได้แก่ 0125559000786
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เพลินเพลิน พรีเมี่ยม จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เพลินเพลิน พรีเมี่ยม จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*