บริษัท ฟอลโล่ มี โปรดักชั่น จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ฟอลโล่ มี โปรดักชั่น จำกัด"

บริษัท ฟอลโล่ มี โปรดักชั่น จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 11/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ฟอลโล่ มี โปรดักชั่น จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 11/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ฟอลโล่ มี โปรดักชั่น จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ออกแบบและผลิตสื่อภาพยนตร์ วีดีทัสน์ โฆษณา และคลิปวีดีโอต่างๆ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ฟอลโล่ มี โปรดักชั่น จำกัด


119/529 หมู่ที่ 1 ต.ไทรม้า อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ฟอลโล่ มี โปรดักชั่น จำกัด ตั้งอยู่ที่

119/529 หมู่ที่ 1 ต.ไทรม้า อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

แผนที่บริษัท บริษัท ฟอลโล่ มี โปรดักชั่น จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ฟอลโล่ มี โปรดักชั่น จำกัด

ได้แก่ 0125559000794
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ฟอลโล่ มี โปรดักชั่น จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ฟอลโล่ มี โปรดักชั่น จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*