บริษัท ดาตา คอนเนกชัน จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ดาตา คอนเนกชัน จำกัด"

บริษัท ดาตา คอนเนกชัน จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 11/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ดาตา คอนเนกชัน จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 11/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ดาตา คอนเนกชัน จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
กิจกรรมการจัดทำโปรแกรมเว็บเพจและเครือข่ายตามวัตถุประสงค์ของผู้ใช้

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ดาตา คอนเนกชัน จำกัด


101/54 หมู่บ้านมณียา ซอย 8 หมู่ที่ 2 ถนนรัตนาธิเบศร์ ต.ไทรม้า อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ดาตา คอนเนกชัน จำกัด ตั้งอยู่ที่

101/54 หมู่บ้านมณียา ซอย 8 หมู่ที่ 2 ถนนรัตนาธิเบศร์ ต.ไทรม้า อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

แผนที่บริษัท บริษัท ดาตา คอนเนกชัน จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ดาตา คอนเนกชัน จำกัด

ได้แก่ 0125559000859
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ดาตา คอนเนกชัน จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ดาตา คอนเนกชัน จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*