บริษัท ไอเดียพลัส อินฟินิตี้ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ไอเดียพลัส อินฟินิตี้ จำกัด"

บริษัท ไอเดียพลัส อินฟินิตี้ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 11/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ไอเดียพลัส อินฟินิตี้ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 11/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ไอเดียพลัส อินฟินิตี้ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบธุรกิจประกอบกิจการซื้อ ขาย คอมพิวเตอร์

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ไอเดียพลัส อินฟินิตี้ จำกัด


82 หมู่ที่ 6 ต.เสาธงหิน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ไอเดียพลัส อินฟินิตี้ จำกัด ตั้งอยู่ที่

82 หมู่ที่ 6 ต.เสาธงหิน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140

แผนที่บริษัท บริษัท ไอเดียพลัส อินฟินิตี้ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ไอเดียพลัส อินฟินิตี้ จำกัด

ได้แก่ 0125559000875
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ไอเดียพลัส อินฟินิตี้ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ไอเดียพลัส อินฟินิตี้ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*