บริษัท ดีทีพีเอส จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ดีทีพีเอส จำกัด"

บริษัท ดีทีพีเอส จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 11/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ดีทีพีเอส จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 11/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ดีทีพีเอส จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการรับจ้างทั่วไป

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ดีทีพีเอส จำกัด


10 ถนนติวานนท์ 41 ต.ท่าทราย อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ดีทีพีเอส จำกัด ตั้งอยู่ที่

10 ถนนติวานนท์ 41 ต.ท่าทราย อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

แผนที่บริษัท บริษัท ดีทีพีเอส จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ดีทีพีเอส จำกัด

ได้แก่ 0125559000913
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ดีทีพีเอส จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ดีทีพีเอส จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*