บริษัท พี แอนด์ เอส อลูมิเนียม ซัพพลาย จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท พี แอนด์ เอส อลูมิเนียม ซัพพลาย จำกัด"

บริษัท พี แอนด์ เอส อลูมิเนียม ซัพพลาย จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 11/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท พี แอนด์ เอส อลูมิเนียม ซัพพลาย จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 11/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท พี แอนด์ เอส อลูมิเนียม ซัพพลาย จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการบริการ ติดตั้ง ซ่อมแซม ออกแบบ งานอลูมิเนียม งานกระจก งานติดตั้งทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท พี แอนด์ เอส อลูมิเนียม ซัพพลาย จำกัด


63/12 หมู่ที่ 1 ต.ไทรน้อย อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี 11150

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท พี แอนด์ เอส อลูมิเนียม ซัพพลาย จำกัด ตั้งอยู่ที่

63/12 หมู่ที่ 1 ต.ไทรน้อย อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี 11150

แผนที่บริษัท บริษัท พี แอนด์ เอส อลูมิเนียม ซัพพลาย จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท พี แอนด์ เอส อลูมิเนียม ซัพพลาย จำกัด

ได้แก่ 0125559000921
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท พี แอนด์ เอส อลูมิเนียม ซัพพลาย จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท พี แอนด์ เอส อลูมิเนียม ซัพพลาย จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*