บริษัท เอสแอนด์พี 888 เทรดดิ้ง จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เอสแอนด์พี 888 เทรดดิ้ง จำกัด"

บริษัท เอสแอนด์พี 888 เทรดดิ้ง จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 12/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เอสแอนด์พี 888 เทรดดิ้ง จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 12/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เอสแอนด์พี 888 เทรดดิ้ง จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์สำนักงาน เฟอรนิเจอร์ตกแต่งบัาน

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เอสแอนด์พี 888 เทรดดิ้ง จำกัด


54 หมู่ที่ 5 ต.พิมลราช อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เอสแอนด์พี 888 เทรดดิ้ง จำกัด ตั้งอยู่ที่

54 หมู่ที่ 5 ต.พิมลราช อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

แผนที่บริษัท บริษัท เอสแอนด์พี 888 เทรดดิ้ง จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เอสแอนด์พี 888 เทรดดิ้ง จำกัด

ได้แก่ 0125559000999
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เอสแอนด์พี 888 เทรดดิ้ง จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เอสแอนด์พี 888 เทรดดิ้ง จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*