บริษัท พีเอ็มเจ เทรเลอร์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท พีเอ็มเจ เทรเลอร์ จำกัด"

บริษัท พีเอ็มเจ เทรเลอร์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 12/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท พีเอ็มเจ เทรเลอร์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 12/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท พีเอ็มเจ เทรเลอร์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการขายปลีกชิ้นส่วน และอุปกรณ์เสริมใหม่ของยานยนต์

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท พีเอ็มเจ เทรเลอร์ จำกัด


89/151 หมู่ที่ 4 ถนนราชพฤกษ์ ต.บางขนุน อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท พีเอ็มเจ เทรเลอร์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

89/151 หมู่ที่ 4 ถนนราชพฤกษ์ ต.บางขนุน อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

แผนที่บริษัท บริษัท พีเอ็มเจ เทรเลอร์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท พีเอ็มเจ เทรเลอร์ จำกัด

ได้แก่ 0125559001006
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท พีเอ็มเจ เทรเลอร์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท พีเอ็มเจ เทรเลอร์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*