บริษัท บินไทย เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท บินไทย เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด"

บริษัท บินไทย เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 13/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท บินไทย เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 13/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท บินไทย เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการ รับเหมาก่อสร้างทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท บินไทย เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด


650 ถนนสามัคคี ต.ท่าทราย อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท บินไทย เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ตั้งอยู่ที่

650 ถนนสามัคคี ต.ท่าทราย อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

แผนที่บริษัท บริษัท บินไทย เอ็นจิเนียริ่ง จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท บินไทย เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ได้แก่ 0125559001090
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท บินไทย เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท บินไทย เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*