บริษัท โกกรีนแอ๊ดไวเซอรี่ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท โกกรีนแอ๊ดไวเซอรี่ จำกัด"

บริษัท โกกรีนแอ๊ดไวเซอรี่ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 13/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท โกกรีนแอ๊ดไวเซอรี่ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 5,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 13/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท โกกรีนแอ๊ดไวเซอรี่ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบธุรกิจให้บริการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม รวมทั้งสิ่งแวดล้อมทั่วไปตามธุรกิจ/บริษัทห้างร้าน

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท โกกรีนแอ๊ดไวเซอรี่ จำกัด


41/2 หมู่ที่ 9 ต.ละหาร อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท โกกรีนแอ๊ดไวเซอรี่ จำกัด ตั้งอยู่ที่

41/2 หมู่ที่ 9 ต.ละหาร อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

แผนที่บริษัท บริษัท โกกรีนแอ๊ดไวเซอรี่ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท โกกรีนแอ๊ดไวเซอรี่ จำกัด

ได้แก่ 0125559001120
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท โกกรีนแอ๊ดไวเซอรี่ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท โกกรีนแอ๊ดไวเซอรี่ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*