บริษัท กูรู คอนเนคชั่นส์ (ทริป ทูเก็ตเตอร์) จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท กูรู คอนเนคชั่นส์ (ทริป ทูเก็ตเตอร์) จำกัด"

บริษัท กูรู คอนเนคชั่นส์ (ทริป ทูเก็ตเตอร์) จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 13/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท กูรู คอนเนคชั่นส์ (ทริป ทูเก็ตเตอร์) จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 13/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท กูรู คอนเนคชั่นส์ (ทริป ทูเก็ตเตอร์) จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการให้คำปรึกษา วางแผน จัดหา และสำรองตั๋วเดินทาง ยานพหนะ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท กูรู คอนเนคชั่นส์ (ทริป ทูเก็ตเตอร์) จำกัด


111/40 หมู่บ้านวิสต้า 180 รัชวิภา หมู่ที่ 7 ถนนพิบูลสงคราม ต.สวนใหญ่ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท กูรู คอนเนคชั่นส์ (ทริป ทูเก็ตเตอร์) จำกัด ตั้งอยู่ที่

111/40 หมู่บ้านวิสต้า 180 รัชวิภา หมู่ที่ 7 ถนนพิบูลสงคราม ต.สวนใหญ่ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

แผนที่บริษัท บริษัท กูรู คอนเนคชั่นส์ (ทริป ทูเก็ตเตอร์) จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท กูรู คอนเนคชั่นส์ (ทริป ทูเก็ตเตอร์) จำกัด

ได้แก่ 0125559001138
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท กูรู คอนเนคชั่นส์ (ทริป ทูเก็ตเตอร์) จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท กูรู คอนเนคชั่นส์ (ทริป ทูเก็ตเตอร์) จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*