บริษัท อาร์เอ็น สมาร์ท โซลูชั่นส์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท อาร์เอ็น สมาร์ท โซลูชั่นส์ จำกัด"

บริษัท อาร์เอ็น สมาร์ท โซลูชั่นส์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 13/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท อาร์เอ็น สมาร์ท โซลูชั่นส์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 13/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท อาร์เอ็น สมาร์ท โซลูชั่นส์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการงานรับเหมาออกแบบติดตั้งตรวจสอบซ่อมแซมอุปกรณ์ความปลอดภัย

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท อาร์เอ็น สมาร์ท โซลูชั่นส์ จำกัด


15/6 หมู่ที่ 8 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท อาร์เอ็น สมาร์ท โซลูชั่นส์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

15/6 หมู่ที่ 8 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

แผนที่บริษัท บริษัท อาร์เอ็น สมาร์ท โซลูชั่นส์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท อาร์เอ็น สมาร์ท โซลูชั่นส์ จำกัด

ได้แก่ 0125559001146
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท อาร์เอ็น สมาร์ท โซลูชั่นส์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท อาร์เอ็น สมาร์ท โซลูชั่นส์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*