บริษัท พาวเวอร์ พิก จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท พาวเวอร์ พิก จำกัด"

บริษัท พาวเวอร์ พิก จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 13/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท พาวเวอร์ พิก จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 13/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท พาวเวอร์ พิก จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการค้าหมึกพิมพ์ และผ้าหมึก

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท พาวเวอร์ พิก จำกัด


36 ซอยสามัคคี 28 ต.ท่าทราย อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท พาวเวอร์ พิก จำกัด ตั้งอยู่ที่

36 ซอยสามัคคี 28 ต.ท่าทราย อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

แผนที่บริษัท บริษัท พาวเวอร์ พิก จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท พาวเวอร์ พิก จำกัด

ได้แก่ 0125559001171
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท พาวเวอร์ พิก จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท พาวเวอร์ พิก จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*