บริษัท เดลิเวอร์ กู๊ด ธิงส์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เดลิเวอร์ กู๊ด ธิงส์ จำกัด"

บริษัท เดลิเวอร์ กู๊ด ธิงส์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 14/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เดลิเวอร์ กู๊ด ธิงส์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 2,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 14/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เดลิเวอร์ กู๊ด ธิงส์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการขายสินค้าโดยตู้อิเล็กโทรนิกส์หยอดเหรียญ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เดลิเวอร์ กู๊ด ธิงส์ จำกัด


12/3 หมู่ที่ 2 ซอยแจ้งวัฒนะ 37 ถนนแจ้งวัฒนะ ต.คลองเกลือ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เดลิเวอร์ กู๊ด ธิงส์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

12/3 หมู่ที่ 2 ซอยแจ้งวัฒนะ 37 ถนนแจ้งวัฒนะ ต.คลองเกลือ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

แผนที่บริษัท บริษัท เดลิเวอร์ กู๊ด ธิงส์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เดลิเวอร์ กู๊ด ธิงส์ จำกัด

ได้แก่ 0125559001278
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เดลิเวอร์ กู๊ด ธิงส์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เดลิเวอร์ กู๊ด ธิงส์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*