บริษัท สยาม ไดรด์ ฟรุ๊ต เทรดดิ้ง จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท สยาม ไดรด์ ฟรุ๊ต เทรดดิ้ง จำกัด"

บริษัท สยาม ไดรด์ ฟรุ๊ต เทรดดิ้ง จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 14/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท สยาม ไดรด์ ฟรุ๊ต เทรดดิ้ง จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 14/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท สยาม ไดรด์ ฟรุ๊ต เทรดดิ้ง จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการ นำเข้า ส่งออก ผลไม้สด น้ำผลไม้

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท สยาม ไดรด์ ฟรุ๊ต เทรดดิ้ง จำกัด


31 ซอยประชาราษฎร์ 16/1 ต.ตลาดขวัญ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท สยาม ไดรด์ ฟรุ๊ต เทรดดิ้ง จำกัด ตั้งอยู่ที่

31 ซอยประชาราษฎร์ 16/1 ต.ตลาดขวัญ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

แผนที่บริษัท บริษัท สยาม ไดรด์ ฟรุ๊ต เทรดดิ้ง จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท สยาม ไดรด์ ฟรุ๊ต เทรดดิ้ง จำกัด

ได้แก่ 0125559001316
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท สยาม ไดรด์ ฟรุ๊ต เทรดดิ้ง จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท สยาม ไดรด์ ฟรุ๊ต เทรดดิ้ง จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*