บริษัท ซีรี่ส์ เคมิคอล อินดัสทรี จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ซีรี่ส์ เคมิคอล อินดัสทรี จำกัด"

บริษัท ซีรี่ส์ เคมิคอล อินดัสทรี จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 15/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ซีรี่ส์ เคมิคอล อินดัสทรี จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 15/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ซีรี่ส์ เคมิคอล อินดัสทรี จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการ จำหน่ายน้ำยาเคมี ผลิตภัณฑ์ชำระล้าง ขัด เคลือบสีรถ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ซีรี่ส์ เคมิคอล อินดัสทรี จำกัด


46/158-159 หมู่ที่ 3 ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ซีรี่ส์ เคมิคอล อินดัสทรี จำกัด ตั้งอยู่ที่

46/158-159 หมู่ที่ 3 ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

แผนที่บริษัท บริษัท ซีรี่ส์ เคมิคอล อินดัสทรี จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ซีรี่ส์ เคมิคอล อินดัสทรี จำกัด

ได้แก่ 0125559001359
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ซีรี่ส์ เคมิคอล อินดัสทรี จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ซีรี่ส์ เคมิคอล อินดัสทรี จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*