บริษัท มีด้า 2016 จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท มีด้า 2016 จำกัด"

บริษัท มีด้า 2016 จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 15/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท มีด้า 2016 จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 15/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท มีด้า 2016 จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท มีด้า 2016 จำกัด


88/318 หมู่ที่ 5 ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท มีด้า 2016 จำกัด ตั้งอยู่ที่

88/318 หมู่ที่ 5 ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

แผนที่บริษัท บริษัท มีด้า 2016 จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท มีด้า 2016 จำกัด

ได้แก่ 0125559001405
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท มีด้า 2016 จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท มีด้า 2016 จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*