บริษัท เวอร์โก้ อินเตอร์เทรดดิ้ง จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เวอร์โก้ อินเตอร์เทรดดิ้ง จำกัด"

บริษัท เวอร์โก้ อินเตอร์เทรดดิ้ง จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 15/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เวอร์โก้ อินเตอร์เทรดดิ้ง จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 15/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เวอร์โก้ อินเตอร์เทรดดิ้ง จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการค้าประดับยนต์

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เวอร์โก้ อินเตอร์เทรดดิ้ง จำกัด


77/57 หมู่ที่ 7 ต.บางคูเวียง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เวอร์โก้ อินเตอร์เทรดดิ้ง จำกัด ตั้งอยู่ที่

77/57 หมู่ที่ 7 ต.บางคูเวียง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

แผนที่บริษัท บริษัท เวอร์โก้ อินเตอร์เทรดดิ้ง จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เวอร์โก้ อินเตอร์เทรดดิ้ง จำกัด

ได้แก่ 0125559001413
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เวอร์โก้ อินเตอร์เทรดดิ้ง จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เวอร์โก้ อินเตอร์เทรดดิ้ง จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*