บริษัท ปิ๊ง จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ปิ๊ง จำกัด"

บริษัท ปิ๊ง จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 18/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ปิ๊ง จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 18/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ปิ๊ง จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการรับเป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำปัญหาเกี่ยวกับด้านบริหาร

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ปิ๊ง จำกัด


110/1 หมู่ที่ 9 ต.บางกรวย อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ปิ๊ง จำกัด ตั้งอยู่ที่

110/1 หมู่ที่ 9 ต.บางกรวย อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

แผนที่บริษัท บริษัท ปิ๊ง จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ปิ๊ง จำกัด

ได้แก่ 0125559001502
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ปิ๊ง จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ปิ๊ง จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*